Menu

Het Spel

Je werkt in een kleinschalige woonvorm waar je zelf het eten bereidt of verwerkt. Veilig voedsel is van levensbelang. Zeker als je eten en drinken bereidt voor kwetsbare mensen. Maar hoe zorg je voor veilig voedsel? Welke risico’s en gevaren zijn er? Wat kan er misgaan?

Je moet dan voldoen aan de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen. Deze hygiënecode – een aantal richtlijnen op het gebied van voedselveiligheid – is ontwikkeld door het Voedingscentrum. De richtlijnen gaan over zaken waar jij en je collega’s, vrijwilligers en cliënten zelf invloed op uit kunnen oefenen.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem dat zich richt op gevarenanalyse en kritische controlepunten in de bereiding van levensmiddelen. Het systeem is verplicht binnen de Europese Unie. De Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen van het Voedingscentrum is de basis voor ‘Wat zet je op het spel?’

Met “Wat zet je op het spel?” leer je op een uitnodigende en praktische manier welke regels er gelden en hoe je ze moet toepassen. Het spel maakt je op een aantrekkelijke manier bewust van het belang van voedselveiligheid.